O meni

Največji privilegij v življenju je postati to, kar v resnici smo.

– C. G. Jung

Sem univerzitetna diplomirana psihologinja in specializantka integrativne psihoterapije na Inštitutu za integrativno psihoterapijo Ljubljana IPSA, ki je pridruženi član Evropske zveze za integrativno psihoterapijo EAIP in deluje v okviru Mednarodne zveze za integrativno psihoterapijo IIPA. Sem članica Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo SINTA, ki je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP.

 

Že dolgo me spremlja zanimanje za sočloveka, medosebne odnose in pomembnost zgodnjih izkušenj. Tako sem že tekom študija psihologije sodelovala s takratnim Zavodom za zdravstveno zavarovanje Kranj pri izvajanju preventivnih psiholoških delavnic za mladostnike na temo odnosov in spolnosti, v dnevnem centru ŠENT Kranj pa sem izvajala delavnice socialnih spretnosti in interakcijske vaje s posamezniki s težavami v duševnem zdravju.

Poklicno pot sem začela na področju dela z otroci in mladostniki s posebnimi potrebami. Dve leti sem bila zaposlena kot svetovalna delavka psihologinja v tedanjem Zavodu za slepo in slabovidno mladino Ljubljana (danes Center IRIS), kjer sem v okviru svetovalnega dela stremela k razbremenjevanju in razumevanju učencev in dijakov z različnimi težavami, ter skupaj z njimi in njihovimi starši gradila na njihovem sprejemanju samih sebe.

 

Naslednjih deset let sem bila zaposlena kot psihologinja članica tima zaposlitvene rehabilitacije v Šentprimi – zavodu za rehabilitacijo in izobraževanje ter Centerkonturi d.o.o., kjer sem se srečevala z odraslimi z različnimi težavami na področju telesnega in duševnega zdravja, pogosto ob prisotnosti neugodne socialne situacije in toksičnih odnosov v njihovem socialnem okolju. 

 

Zadnji dve leti sem zaposlena kot svetovalka za poglobljeno karierno svetovanje na Zavodu RS za zaposlovanje, kjer se prav tako srečujem z odraslimi, ki so jih različne življenjske situacije, pogosto ob prisotnosti slabih socialnih razmer, pripeljala v stanje duševne stiske, ki jih ovira na področju iskanja in vztrajanja v zaposlitvi. 

 

V okviru zasebne psihoterapevtske prakse se srečujem z odraslimi, ki jih različne težave na področju samo sprejemanja, odnosov, samopodobe in podobno, ovirajo pri polnem in pristnem izkušanju življenja in sedanjosti.

 

Stalno skrbim za razvoj in nadgradnjo svojega znanja in na ta način stremim k čim večji kvaliteti in kompetentnosti pri svojem delu. Redno se udeležujem izobraževanj, konferenc in seminarjev s področja psihoterapije in odnosov. Za kvaliteto svojega dela skrbim tudi z redno  supervizijo in vključenostjo v osebni proces psihoterapije.

Dodatna izobraževanja

 • Osnove psihoseksualne terapije (seminar za psihoterapevte na inštitutu IPSA, 2007)
 • Program iz specialne pedagogike ‘Delo s slepimi in slabovidnimi otroki’ (ZSSM, 2008)
 • XVII. Izobraževalni dnevi specialne in rehabilitacijske pedagogike “Nasilje kot fenomen – nasilje v vrtcih, šolah in organizacijah za usposabljanje – državna konferenca (DSRPS, 2009)
 • Challenges for students and adults with special needs and their integration into the labpour market (DSRPS, 2009)
 • 4th International Integrative Psychotherapy Conference (IIPA, 2009)
 • Mednarodna konferenca ‘Duševno zdravje tekom življenjskega cikla – socialna in zdravstvena integracija’ (Papilot, 2009)
 • Delo z uporabniki z dvojnimi diagnozami (URI Soča, 2011)
 • Obravnava uporabnikov s težavami v duševnem zdravju (URI Soča, 2011)
 • »Jaz in jaz, duševno zdravje in motnja v duševnem razvoju: dvojna diagnoza?« (Mednarodna konferenca EASPD in SOUS, 2012
 • Uporaba različnih terapij in zaposlitvena rehabilitacija (ZIZRS, 2012)
 • Duševno zdravje in zaposlitvena rehabilitacija (ZIZRS, 2013)
 • Odvisnost od psihoaktivnih substanc, alkohola in zdravil ter duševno zdravje (ZIZRS, 2014)
 • Izobraževanje za svetovalce za promocijo zdravja pri delu (Klinični inštitut za MDPŠ, 2016)
 • Spektri nor(maln)osti? (asist.mag. Jurij Bon, dr. med., spec. psihiatrije, Teden možganov, 2016)
 • Psihodinamska psihoterapevtska skupina (Društvo za psihodinamsko psihoterapijo, 2013 – 2016)
 • Uporaba gestalt pristopa v svetovanju (začetni in nadaljevalni seminar, 2019)
 • Vprašalnik za oceno osebnosti (seminar, Center za psihodiagnostična sredstva, 2020)
Kontakt in cenik
Prijava
PRVI KORAK DO CILJA

Prijavite se na uvodno srečanje

Na kontaktni obrazec
Naslov

Jezerska cesta 124
, 4000 Kranj

Have a question?

Error: Contact form not found.