Kako delam?

Sprememba je možna šele, ko sprejmemo sebe takšne, kot smo.

– C. Rogers

Ko ne zmoremo več spremeniti situacije, se znajdemo pred izzivom spremeniti sebe.

– V. E. Frankl

Izvajam integrativno psihoterapijo

Integrativna psihoterapija je proces, ki je usmerjen na sprejemanje temeljne vrednosti vsakega posameznika. Gre za celosten pristop, ki se občutljivo uglašeno odziva na posameznika na čustvenem, vedenjskem, kognitivnem in fiziološkem nivoju funkcioniranja, naslavlja pa tudi duhovne dimenzije življenja.

 

Cilj integrativne psihoterapije je omogočanje posamezniku ponovno vključevanje odcepljenih ali potlačenih delov sebe, kar vodi v občutek celosti. Skozi proces psihoterapije se povečuje kvaliteta posameznikovega življenja na vseh področjih – znotraj sebe, v bližnjih medosebnih odnosih in v širšem socialnem okolju.

 

Pri svojem delu stremim predvsem k ustvarjanju kvalitetnega, toplega terapevtskega odnosa, ki ustvarja prostor varnosti in sprejetosti. V terapevtski odnos vstopam zavzeto in predano, predvsem pa uglašeno na posameznika in njegove potrebe. Težim k spoštovanju in empatiji do vsakega posameznika in njegove edinstvene življenjske situacije. Verjamem v možnost spremembe in v moč sočutja do samega sebe, saj je vsak človek vreden in zmožen zaživeti polno in pristno v sedanjem trenutku.

Potek srečanj

Prvih nekaj srečanj (praviloma prva tri srečanja) je namenjenih uvodnemu spoznavanju in pridobivanju osnovnih informacij. Vi spoznate mene, moj pristop in moj način dela, jaz pa se spoznam z naravo vaših težav ter vašimi pričakovanji v okviru psihoterapije. To obdobje je namenjeno tudi načrtovanju in oblikovanju okvirnih ciljev  psihoterapije. V uvodnih srečanjih se začne vzpostavljati iskren in zaupen terapevtski odnos, ki ob obojestranskem strinjanju vodi v oblikovanje dogovora za dolgotrajno sodelovanje.

 

Podpis dogovora simbolizira vašo in mojo zavezo za dolgoročno sodelovanje v psihoterapevtskem procesu. Psihoterapevtska srečanja potekajo redno, praviloma enkrat tedensko ob istem času in trajajo 60 minut. Stalnost in relativna nespremenljivost časa in kraja srečanja pripomore k ustvarjanju občutka varnosti, ki je bistvenega pomena za ustvarjanje dobrega terapevtskega odnosa.

 

Pri svojem delu poleg pogovora v skladu z vašimi potrebami in željami uporabljam tudi kreativne tehnike (risanje, delo s slikami, delo s figurami,…), sprostitvene vaje in druge tehnike, kjer preko vpletanja različnih čutov, gibanja ali kreativnega izražanja skupaj z vami iščem pot do doseganja skupaj zastavljenih ciljev.

 

Psihoterapijo izvajam le individualno, z odraslimi osebami. Praviloma poteka v živo, po dogovoru pa lahko srečanje izvedem tudi po Skype-u.

 

Pri svojem delu sem zavezana in spoštujem Kodeks etike in profesionalne prakse Slovenskega društva za integrativno psihoterapijo in transakcijsko analizo. Spoštujem in se zavezujem k poklicni molčečnosti in zaupnosti. Zaupnost prekinem le v primerih, kjer ocenim, da je ogroženo življenje klienta ali druge osebe.

O meni
Prijava
PRVI KORAK DO CILJA

Prijavite se na uvodno srečanje

Na kontaktni obrazec
Naslov

Jezerska cesta 124
, 4000 Kranj

Have a question?

Error: Contact form not found.